Podatek deklaracja PCC-3

 

POBIERZ:

CZYNNY ŻAL

WYPEŁNIJ, wydrukuj i wyślij:

PCC-3, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH


Kupując samochód na podstawie umowy kupna sprzedaży, którego wartość rynkowa jest niższa niż 1000 zł kupujący jest zobowiązany zapłacić 2% podatek od czynności cywilno prawnych.
Tu taką czynnością jest umowa kupna.

Podatek "od wzbogacenia" płacimy do swojego urzędu skarbowego na konto, które trzeba sobie sprawdzić na stronach urzędu lub telefonicznie spytać o numer.

Podatek wyliczamy na podstawie wartości z umowy i ceny rynkowej. Chodzi o to, że co do zasady to wyliczamy podatek od wartości rynkowej i patrzymy czy cena z umowy w miarę się pokrywa z ceną takiego samochodu w Polsce. Jeżeli tak to liczymy 2% x cena samochodu z umowy i wpisujemy do deklaracji PCC-3.

Średnią cenę rynkową bierzemy np. z allegro czy innej platformy lub gazety gdzie ludzie handlują samochodami. Jak łatwo i dokładnie poznać cenę rynkową dowiesz na tym naszym wpisie.

Cena nie musi być idealna tylko średnia czyli patrzymy na max i min i bierzemy z tego średnią.
Jeżeli cena Twojego samochodu na umowie jest zbliżona do tej średniej wartości to obliczamy podatek z ceny na umowie. Jeżeli zaś Twoja cena jest mocno zaniżona to wyliczasz z ceny rynkowej.

Jeżeli kupujemy auto po cenie super okazyjnej to powinnyśmy wyliczyć podatek wg ceny rynkowej a nie wg ceny z umowy. W przeciwnym razie możemy liczyć się z kontrolą Urzędu Skarbowego.


Termin zapłaty podatku to 14 dni od daty zakupu - daty z umowy kupna.

Po tym terminie możemy liczyć się z zapłatą mandatu na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

 

Co zrobić jeżeli nie ma się nr NIP?

Zasadniczo, żeby płacić podatki trzeba mieć NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

W takiej sytuacji powininno się wypełnić druk zgłoszenia do NIP o symbolu NIP-3 i go złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym.
Na kopii składanego druku należy poprosić o potwierdzenie złożenia wniosku - urzędnik przybija pieczątkę z datą wpływu. Po killku tygodniach otrzymujemy pocztą decyzję o nadaniu nr NIP.

Z opieczętowaną kopią udajemy się do działu zajmującego się podatkiem PCC-3 i mówimy, że złożyliśmy wniosek a teraz chcemy złożyć deklarację gdyż mamy 14 dniowy termin.

Gdyby urząd nie chciał przyjąć z powodu braku NIP - wyślij poleconym pocztą - dzięki temu masz zachowany termin złożenia druku a w razie czego urząd wezwie Cię do jego poprawienia.

POBIERZ ZA DARMO

NIP-3 zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej


CZYNNY ŻAL
Aby uniknąć mandatu stosuje się zgodnie z przespisami tegoż kodeksu - czynny żal. Robimy to przed wykryciem wykroczenia przez urząd skarbowy.

Co robic w praktyce:
1. wypełniamy druk PCC-3, wyliczamy podatek
2. wpłacamy podatek na konto urzędu skarboweg
3. zanosimy lub wysyłamy pocztą druk PCC-3 i czynny żal

 

POBIERZ:

CZYNNY ŻAL

WYPEŁNIJ:

PCC-3, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH