Umowa kupna - współwłaściciel

POBIERZ:

UMOWA KUPNA POJAZDU - WSPÓŁWŁAŚCICIEL - KUPUJĄCY

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY - WSPÓŁWŁAŚCICIEL - SPRZEDAJĄCY

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY - WSPÓŁWŁAŚCICIEL - SPRZEDAJĄCY I KUPUJĄCY

UMOWA KUPNA SAMOCHODU - WSPÓŁWŁAŚCICIEL KUPUJĄCY, KUPUJE Z UPOWAŻNIENIA

UMOWA KUPNA SAMOCHODU - WSPÓŁWŁAŚCICIEL SRZEDAJĄCY, SPRZEDAJE Z UPOWAŻNIENIA


UPOWAŻNIENIE DO KUPNA SAMOCHODU

UPOWAŻNIENIE DO SPRZEDAŻY SAMOCHODU

UPOWAŻNIENIE DO  REJESTRACJI POJAZDU

UPOWAŻNIENIE DO  ZŁOŻENIA VAT-24 I ODEBRANIA VAT-25 ( urząd skarbowy)

 

Współwłasność czyli kupowanie samochodu, motocykla, przyczepy z kimś współnie wykorzystywane jest w szczególności by móc skorzystać ze zniżek w ubezpieczeniu OC czy AC.

Kupując pojazd można od razu sporządzić umowę i kupić wspólnie pojazd, wtedy w umowie kupna mamy dwóch kupujących. Nie ma tu rozgraniczenia na ważniejszego czy jak niektórz piszą - właściciela i mniej ważnego - współwłaściciela.
Fakty są takie, że od chwili zakupu obie lub więcej osób są właścicielami przedmiotu, który jest ich wspólną własnością.


Jedynym mankamentem tego rozwiązania jest obowiązek występowania wspólnie przed urzędami - np. urzędem komunikacji, ubezpieczycielem czy też urzędem celnym bądź skarbowym w przypadku rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy.

 

Upoważnienie
Tutaj rozwiązaniem jest upoważnienie jednego właściciela przez drugiego. Dzięki temu upoważniony może reprezentować drugiego właściciela przed urzędami.

W przypadku gdy upoważniony jest bliską rodziną upoważniającego np. syn, córka, ojciec, matka... to użycie tego upoważnienia jest zwolnione z opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Wypełniając takie upoważnienie warto wpisać: "Upoważniam mojego syna ........"

 

 

Upoważnienie do sprzedaży

Jeżeli nie ma możliwości udziału w transakcji kupna sprzedaży współwłaściciela osobiście to może on upoważnić drugiego właściciela do sprzedaży w swoim imieniu.


W takim przypadku najlepiej jak podpis pod upoważnieniem poświadczy notariusz lub urzędnik państwowy.
W praktyce wygląda to tak, że osoba upoważniająca idzie z drukiem upoważnienia do kancelarii notarialnej lub urzędu i przy notariuszu lub urzędniku podpisuje (poświadczenie podpisu). Poświadczający podpis sprawdza tożsamość podpisującego z jego dowodem osobistym i potwierdza pisemnie, że dokument podpisała osoba, której dane są wpisane w pełnomocnictwie.


Brak urzędowego poświadczenia poświadcznia MOŻE spowodować nie zarejestrowanie samochodu w urzędzie komunikacji przez kupującego gdyż urząd MOŻE lecz nie musi zakwestionować jego prawdziwość.


Mając takie upoważnienie - należy je przekazać w oryginale kupującemu podczas sporządzania umowy kupna sprzedaży gdzie jest dwóch współwłaścicieli sprzedający i jeden z nich jako upoważniony do sprzedaży w imieniu drugiego.


Jeżeli sprzedaż odbywa się w obecności obu właścicieli (współwłaścicieli) to wystarczy umowa kupna samochodu dla współwłaścieli sprzedających. Wtedy przy transakcji są obecne trzy osoby (kupujący i dwóch sprzedawców).