Ubezpieczenie OC

 

Rejestrujesz samochód z zagranicy?

Kupiłeś samochód bez ważnej polisy OC?

Znalazłeś tańszą firmę ubezpieczeniową?

 

POBIERZ:

WYPOWIEDZENIE UBEZPIECZENIA OC POJAZDU
składasz gdy chcesz zmienić ubezpieczyciela

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DANYCH POJAZDU
zaświadczenie wymagane przez ubezpieczyciela do likwidacji szkody po wypadku

 

Każdy właściciel samochodu zarejestrowanego w Polsce ma obowiązek posiadać cały czas ważną polisę OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej).


Jeżeli kupiłeś samochód z zagranicy

M U S I S Z go ubezpieczyć najpóźniej w dniu jego rejestracji w urzędzie komunikacji.
Można wykupić ubezpieczenie wcześniej na podstawie ważnych badań technicznych i dokumentów własności (umowa kupna samochodu, umowa darowizny).


Natomiast z chwilą jego rejestracji podlegasz OBOWIĄZKOWEMU ubezpieczeniu.
Za każdy dzień bez ważnego OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada karę 50 euro. Po 14 dniach jest to 500 euro i kara już więcej nie rośnie.

 

Jeżeli kupiłeś samochód i nie ma on ważnej polisy OC

to znaczy, że sprzedawca nie dopełnił swojego obowiązku i może podlegać egzekucji kary za brak ważnego OC.

UNIKNIJ KARY i w dniu zakupu wykup obowiązkowe ubezpieczenie OC!


Jeżeli znalazłeś tańszą firmę ubezpieczeniową

to możesz wypowiedzieć swoją umowę, którą zawarłeś wcześniej lub którą zawarł sprzedawca samochodu.

Obecnie w Polsce polisa OC "idzie" za samochodem czyli sprzedając pojazd oddajesz również swoją polisę.
Kupujący ma 30 dni od daty zakupu na zmianę firmy na lepszą lub tańszą.


Żeby zmienić musisz wcześniej wypowiedzieć posiadaną umowę. Dokonuje się tego drogą pisemną -
wysyłając odpowiednio wcześnie list lub zawieźć osobiście pismo wypowiadające umowę ubezpieczenia.
Nie zalecamy wysyłać wypowiedzenia faksem, gdyż ciągle nie jest on w Polsce obowiązującym dokumentem.

Nie zapomnij by z dniem wypowiedzenia zawrzeć nowe ubezpieczenie. Kara za brak ważnego OC to 50-500 euro! Więcej o karach za brak OC przeczytaj tutaj i tutaj


Wydrukuj i wypełnij wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

 


Wypadek, zatrzymany dowód rejestracyjny

Jeżeli miałeś szkodę komunikacyjną - wypadek to ubezpieczyciel do jej likwidacji będzie wymagał dowodu rejestracyjnego.

W przypadku gdy po stłuczce dowód rejestracyjny zatrzyma Policja gdyż pojazd ma uszkodzenia i nie nadaje się do jazdy będzie trzeba dostarczyć kartę pojazdu (jeśli była wydana) lub kopię dowodu rejestracyjnego.

Jeżeli nie zrobiłeś sobie wcześniej kopii to jest mało prawdopodobne, że urząd komunikacji wyda Ci urzędowo poświadczoną kopię dowodu rejestracyjnego. W takim przypadku musisz wystąpić do z wnioskiem o wydanie zaświadczenie o danych pojazdu. Zaświadczenie to zastępuje dowód rejestracyjny.

Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenie o danych pojazdu