Holandia dowód rejestracyjny

W Holandii mamy doczynienia z dwuczęściowym dowodem rejestracyjnym.

Występuje także dowód wyrejestrowania pojazdu - RDW oraz certyfikat eksportowy, który może być wydany w języku polskim.

Można spotkać:

- duże RDW formatu A3 złożone wpół czyli 4 strony A4 - jest to dowód wydawany do tablic eksportowych ważny 14 dni

- małe RDW


Badanie techniczne

W holenderskich dowodach rejestracyjnych nie ma daty do kiedy jest ważne badanie techniczne.
Wystawiane jest zaświadczenie (Keuringsrapport), które należy wozić ze sobą.
Badanie to jest uznawane przez polskie wydziały komunikacji pod warunkiem posiadania:

  1. tłumaczenia przysięgłego,dodatkowego badania technicznego z danymi, które nie występują w holenderskim dowodzie rejestracyjnym 

  2. np. rok produkcji) a są wymagane w Polsce

 

Zobacz jak wyglądają holenderskie dokumenty rejestracyjne

Dowód rejestracyjny część I (Kentekenbevijs deel I) - strona 1

Dowód rejestracyjny część I (Kentekenbevijs deel I) - strona 2

Dowód przerejestrowania (Overschrijvingsbewijs) - strona 1

Dowód przerejestrowania (Overschrijvingsbewijs) - strona 2

Duże RDW str. 1

Certyfikat eksportowy VWE

Badanie techniczne (Keuringsrapport)

 

Od roku 2014 wprowadzono nowy wygląd dokumentów. Obecnie obowiązują dwie części dowodu rejestracyjnego:

- część I w formie plastikowej karty kredytowej

- cześć II duża kartka formatu A4

Z dniem 1 czerwiec 2004 w Holandii wprowadzono nowy dowód rejestracyjny, zgodny z dyrektywami unijnymi 1999/37/WE. Obecnie w obiegu znajdują się stare jak i nowe dowody rejestracyjne. Poprzednie i obecne dowody są dwuczęściowe.

Część I nowego dowodu sklada się z:
- części IA (zawiera dane identyfikacyjne pojazdu),
- części IB (zawiera dane identyfikacyjne właściciela pojazdu).
Obie części są odpowiednikami części I i II starego dowodu rejestracyjnego.

Podczas zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym starego typu, holenderski urząd zatrzymuje część II dowodu rejestracyjnego i wydaje w zamian część 1B nowego dowodu rejestracyjnego.

W okresie przejściowym w Holandii występują następujące kombinacje dokumentów:

1. Część I i II oraz Kopie Deel III.

2. Część I i IB oraz Kopie Deel III.

3. Część I i II oraz Overschrijvingsbewijs.

4. Część I i IB oraz Overschrijvingsbewijs.

5. Część IA i IB oraz Część II.

6. Część I i II

 

 

 

ostatnia aktualizacja 03.04.2014